รายชื่อเจ้าของบริษัท นาย นาง นางสาวหจก / บริษัท จำกัด

List of Thailand 's People : Working Job, รายชื่อคนไทย คนทำงาน เจ้าของบริษัท นาย/นาง/นางสาว

นายเมธี แสงมณี
Home List of Thailand ติดต่อเรา
รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
1.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ขายส่งอาหารสัตว์
2.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ก่อสร้างเฉพาะงาน
3.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
4.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด โรงสีข้าว
5.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เหมืองแร่เหล็ก
6.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตอาหารกระป๋อง
7.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเยื่อกระดาษ
8.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด พิมพ์ (Printing)
9.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเม็ดพลาสติก
10.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตหมึกพิมพ์
14.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เครื่องประดับ
15.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านสะดวกซื้อ
16.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตสื่อบันทึก
17.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
18.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องเรือน
19.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
  >> ดูทั้งหมด
  'นายเมธี แสงมณี' category detail
Home >> List of Thai >> นายเมธี แสงมณี

นายเมธี แสงมณี : การทำฟาร์มเลี้ยงโคและฟาร์มโคนม การทำฟาร์มเลี้ยงโคและฟาร์มโคนม
นายเมธี แสงมณี : การเลี้ยงกระบือ แพะ แกะ ม้า ลาและล่อ การเลี้ยงกระบือ แพะ แกะ ม้า ลาแล..
นายเมธี แสงมณี : การเลี้ยงสัตว์ปีก การเลี้ยงสัตว์ปีก
นายเมธี แสงมณี : การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงสุกร
นายเมธี แสงมณี : การเลี้ยงไหม ผีเสื้อและแมลง การเลี้ยงไหม ผีเสื้อและแมลง
นายเมธี แสงมณี : การเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงผึ้ง
นายเมธี แสงมณี : การเลี้ยงจระเข้ การเลี้ยงจระเข้
นายเมธี แสงมณี : การทำฟาร์มงู การทำฟาร์มงู
นายเมธี แสงมณี : การทำฟาร์มสัตว์น้ำบนบก การทำฟาร์มสัตว์น้ำบนบก
นายเมธี แสงมณี : การทำฟาร์มสุนัขและแมว การทำฟาร์มสุนัขและแมว
นายเมธี แสงมณี : การเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัด..
นายเมธี แสงมณี : การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ (แบบผสม) การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ ..
นายเมธี แสงมณี : การกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ การกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
นายเมธี แสงมณี : บริการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ ยกเว้นการรักษาสัตว์ บริการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงส..
นายเมธี แสงมณี : บริการทางการเกษตร บริการทางการเกษตร
นายเมธี แสงมณี : การล่าสัตว์ การดักสัตว์และการขยายพันธุ์สัตว์ล่า รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง การล่าสัตว์ การดักสัตว์และการขยา..
นายเมธี แสงมณี : การป่าไม้ การป่าไม้
นายเมธี แสงมณี : การทำไม้ การทำไม้
นายเมธี แสงมณี : การประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง การประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง
นายเมธี แสงมณี : การทำฟาร์มเลี้ยงปลา การทำฟาร์มเลี้ยงปลา
นายเมธี แสงมณี : การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
นายเมธี แสงมณี : การทำฟาร์มเลี้ยงหอย การทำฟาร์มเลี้ยงหอย
นายเมธี แสงมณี : การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง
นายเมธี แสงมณี : การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท..
นายเมธี แสงมณี : การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและการอัดให้เป็นก้อน การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและกา..
นายเมธี แสงมณี : การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป็นก้อน การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป..
นายเมธี แสงมณี : การขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน การขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน
นายเมธี แสงมณี : การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ
นายเมธี แสงมณี : การผลิตแก๊สธรรมชาติ การผลิตแก๊สธรรมชาติ
นายเมธี แสงมณี : การให้บริการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส ยกเว้นการสำรวจ การให้บริการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส..
นายเมธี แสงมณี : การทำเหมืองแร่เหล็ก การทำเหมืองแร่เหล็ก
นายเมธี แสงมณี : การทำเหมืองแร่ดีบุก การทำเหมืองแร่ดีบุก
นายเมธี แสงมณี : การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ
นายเมธี แสงมณี : การทำเหมืองหิน การทำเหมืองหิน
นายเมธี แสงมณี : การขุดกรวดและทราย การขุดกรวดและทราย
นายเมธี แสงมณี : การขุดดินเหนียว การขุดดินเหนียว
นายเมธี แสงมณี : การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์แ..
นายเมธี แสงมณี : การทำเหมืองเกลือ การทำเหมืองเกลือ
นายเมธี แสงมณี : การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ..
นายเมธี แสงมณี : การฆ่าสัตว์ การฆ่าสัตว์
นายเมธี แสงมณี : การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์ การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์
นายเมธี แสงมณี : การทำเนื้อสัตว์กระป๋อง การทำเนื้อสัตว์กระป๋อง
นายเมธี แสงมณี : การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์..
นายเมธี แสงมณี : การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์
นายเมธี แสงมณี : การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ
นายเมธี แสงมณี : การเก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป) อาหารจำพวกปลา กุ้ง การเก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป)..
นายเมธี แสงมณี : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็..
นายเมธี แสงมณี : การผลิตอาหารกระป๋อง การผลิตอาหารกระป๋อง
นายเมธี แสงมณี : การผลิตน้ำปลา การผลิตน้ำปลา
นายเมธี แสงมณี : การผลิตอาหารที่หมักจากปลา การผลิตอาหารที่หมักจากปลา
นายเมธี แสงมณี : การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ
นายเมธี แสงมณี : การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผ..
นายเมธี แสงมณี : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก
นายเมธี แสงมณี : การผลิตแยม การผลิตแยม
นายเมธี แสงมณี : การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง
นายเมธี แสงมณี : การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผ..
นายเมธี แสงมณี : การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสั..
นายเมธี แสงมณี : การผลิตมาร์การีน การผลิตมาร์การีน
นายเมธี แสงมณี : การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตับปลา และสัตว์ทะเล การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตั..
นายเมธี แสงมณี : การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำนม การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จ..
นายเมธี แสงมณี : การผลิตผลิตภัณฑ์นม การผลิตผลิตภัณฑ์นม
นายเมธี แสงมณี : การผลิตไอศกรีม การผลิตไอศกรีม
นายเมธี แสงมณี : โรงสีข้าว โรงสีข้าว
นายเมธี แสงมณี : การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช..
นายเมธี แสงมณี : การผลิตแป้ง (Flour) การผลิตแป้ง (Flour)
นายเมธี แสงมณี : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช
นายเมธี แสงมณี : โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช
นายเมธี แสงมณี : โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
นายเมธี แสงมณี : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช
นายเมธี แสงมณี : การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป
นายเมธี แสงมณี : โรงงานผลิตขนมปัง โรงงานผลิตขนมปัง
นายเมธี แสงมณี : การผลิตขนมปังกรอบ การผลิตขนมปังกรอบ
นายเมธี แสงมณี : โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย
นายเมธี แสงมณี : โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์ โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์
นายเมธี แสงมณี : การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย) การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย)..
นายเมธี แสงมณี : การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้
นายเมธี แสงมณี : การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนมหวานเคลือบน้ำตาล การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนม..
นายเมธี แสงมณี : การผลิตหมากฝรั่ง การผลิตหมากฝรั่ง
นายเมธี แสงมณี : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง
นายเมธี แสงมณี : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชน..
นายเมธี แสงมณี : การผลิตกาแฟ การผลิตกาแฟ
นายเมธี แสงมณี : การผลิตใบชา การผลิตใบชา
นายเมธี แสงมณี : การผลิตอาหารสำหรับเด็กทารกและผู้ป่วย การผลิตอาหารสำหรับเด็กทารกและผู้..
นายเมธี แสงมณี : การผลิตน้ำแข็ง การผลิตน้ำแข็ง
นายเมธี แสงมณี : การผลิตผลิตภัณฑ์ไข่ การผลิตผลิตภัณฑ์ไข่
นายเมธี แสงมณี : การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่องปรุงรส การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่อง..
นายเมธี แสงมณี : การผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป การผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร..
นายเมธี แสงมณี : การผลิตซุป การผลิตซุป
นายเมธี แสงมณี : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งม..
นายเมธี แสงมณี : การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา การผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา การ..
นายเมธี แสงมณี : การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์) การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์)
นายเมธี แสงมณี : การผลิตมอลต์ และสุราที่ทำจากข้าวมอลต์ การผลิตมอลต์ และสุราที่ทำจากข้าว..
นายเมธี แสงมณี : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำอัดลม การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮ..
นายเมธี แสงมณี : การผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด การผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด
นายเมธี แสงมณี : การบ่มและอบใบยาสูบ การบ่มและอบใบยาสูบ
นายเมธี แสงมณี : การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ
นายเมธี แสงมณี : การเตรียมเส้นใย การเตรียมเส้นใย
นายเมธี แสงมณี : การปั่น การปั่น
นายเมธี แสงมณี : การทอ การทอ
นายเมธี แสงมณี : การแต่งสำเร็จสิ่งทอ การแต่งสำเร็จสิ่งทอ
  >> ดูทั้งหมดซื้อ รายละเอียด >>       ชื่อ-สกุล , บริษัท , ที่อยู่ , ลักษณะกิจการ ,

>>นายเมธี แสงมณี


>> รายละเอียดอื่นๆ ของบริษัท คลิกที่นี่co ltd list รายชื่ออื่นๆ ใกล้เคียง
1.นางสาวน้ำผึ้ง นาคสัมฤทธิ์ ชื่อใกล้เีคียง นางสาวน้ำผึ้ง นาคสัมฤทธิ์
2.นางจิราภรณ์ ตุลยานันต์ ชื่อใกล้เีคียง นางจิราภรณ์ ตุลยานันต์
3.นายชุมพล สิมธรรมนิมิต ชื่อใกล้เีคียง นายชุมพล สิมธรรมนิมิต
4.นายวรรัตน์ ตุลยานันต์ ชื่อใกล้เีคียง นายวรรัตน์ ตุลยานันต์
5.นางจันทนา สุขศรี ชื่อใกล้เีคียง นางจันทนา สุขศรี
6.นางเจนนภา ระย้ายาว ชื่อใกล้เีคียง นางเจนนภา ระย้ายาว
7.นายไตรสิทธิ์ จันทร ชื่อใกล้เีคียง นายไตรสิทธิ์ จันทร
8.นางสาวพัฐสุดา มีรักษา ชื่อใกล้เีคียง นางสาวพัฐสุดา มีรักษา
9.นายธนวัฒน์ รัชตากร ชื่อใกล้เีคียง นายธนวัฒน์ รัชตากร
10.นายสิริชัย แสงสุริยา ชื่อใกล้เีคียง นายสิริชัย แสงสุริยา
11.นางนริศรา ศักดิ์เรืองงาม ชื่อใกล้เีคียง นางนริศรา ศักดิ์เรืองงาม
12.นางสาวพิมพ์พร อิทธิอมร ชื่อใกล้เีคียง นางสาวพิมพ์พร อิทธิอมร
13.นายสมชาย ธนะสิทธิชัย ชื่อใกล้เีคียง นายสมชาย ธนะสิทธิชัย
14.นายอาณัต ธนะสิทธิชัย ชื่อใกล้เีคียง นายอาณัต ธนะสิทธิชัย
15.นายอัคควัทธ์ พุทธิบุญสวัสดิ์ ชื่อใกล้เีคียง นายอัคควัทธ์ พุทธิบุญสวัสดิ์
16.นางสาวธินี แพทย์จรัส ชื่อใกล้เีคียง นางสาวธินี แพทย์จรัส
17.นายธีรวัฒน์ โยธานัก ชื่อใกล้เีคียง นายธีรวัฒน์ โยธานัก
18.นายเมธี แสงมณี ชื่อใกล้เีคียง นายเมธี แสงมณี
19.นางฐิตาภรณ์ วระกระมล ชื่อใกล้เีคียง นางฐิตาภรณ์ วระกระมล
20.นางอมรรัตน์ พงศาชาญ ชื่อใกล้เีคียง นางอมรรัตน์ พงศาชาญ
21.นางภัทร์รัตน์ ยิ้มน้อย ชื่อใกล้เีคียง นางภัทร์รัตน์ ยิ้มน้อย
22.นายพุฒิพงษ์ ยิ้มน้อย ชื่อใกล้เีคียง นายพุฒิพงษ์ ยิ้มน้อย
23.นายมนตรี สุริยาอมฤทธิ์ ชื่อใกล้เีคียง นายมนตรี สุริยาอมฤทธิ์
24.นายอมรเทพ สุริยาอมฤทธิ์ ชื่อใกล้เีคียง นายอมรเทพ สุริยาอมฤทธิ์
25.นางณัฏฐิรา ชื่นจิตต์ ชื่อใกล้เีคียง นางณัฏฐิรา ชื่นจิตต์
ดูข้อมูลทั้งหมดในหมวดเดียวกับ นายเมธี แสงมณี

< go top 'นายเมธี แสงมณี ' page >

free wallpaper

บริษัท-จำกัด-หจก


ขายco-ltd company list รายชื่อที่น่าสนใจ
1.นางเง็ก แซ่หว่อง ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นางเง็ก แซ่หว่อง
2.นางชุติมา แซ่เหอ ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นางชุติมา แซ่เหอ
3.นายเอ็นเฉียว แซ่เหอ ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นายเอ็นเฉียว แซ่เหอ
4.นางซู้เค็ง วงศ์วรรุจ ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นางซู้เค็ง วงศ์วรรุจ
5.นายแช่งเชียว แซ่เติ๋น ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นายแช่งเชียว แซ่เติ๋น
6.นายหลี่ เฉาเจิน ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นายหลี่ เฉาเจิน
7.นางสาววรรณธิดา ตัณฑโกไศย ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นางสาววรรณธิดา ตัณฑโกไศย
8.นางสาววรรณวรา ตัณฑโกไศย ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นางสาววรรณวรา ตัณฑโกไศย
9.นางอมรา ตัณฑโกไศย ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นางอมรา ตัณฑโกไศย
10.นายวรพจน์ ตัณฑโกไศย ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นายวรพจน์ ตัณฑโกไศย
11.นางงามนิจ มหพันธ์ ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นางงามนิจ มหพันธ์
12.นายเกียรติเสริม มหพันธ์ ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นายเกียรติเสริม มหพันธ์
13.นายคณิต มหพันธ์ ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นายคณิต มหพันธ์
14.นายประดิษฐ์ มหพันธ์ ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นายประดิษฐ์ มหพันธ์
15.นายไพโรจน์ มหพันธ์ ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นายไพโรจน์ มหพันธ์
16.นางสาวปวีณา รุ่งเรืองบางชัน ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นางสาวปวีณา รุ่งเรืองบางชัน
17.นางอำไพ ใจอาจ ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นางอำไพ ใจอาจ
18.นายชัยโรจน์ สุขดานนท์ ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นายชัยโรจน์ สุขดานนท์
19.นางสมพร นันทกิจ ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นางสมพร นันทกิจ
20.นายพิธาน นันทกิจ ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นายพิธาน นันทกิจ
21.นายสุชาติ ดุลชาติ ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นายสุชาติ ดุลชาติ
22.นางวิภาภรณ์ วีระสกุลทอง ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นางวิภาภรณ์ วีระสกุลทอง
23.นางสาวนิภาภรณ์ วีระสกุลทอง ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นางสาวนิภาภรณ์ วีระสกุลทอง
24.นางไพจิตร เกษมวงศ์วัฒน์ ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นางไพจิตร เกษมวงศ์วัฒน์
25.นายพิสิฐเกษม เกษมวงศ์วัฒน์ ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นายพิสิฐเกษม เกษมวงศ์วัฒน์
26.นางปิยพร สระวาสี ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นางปิยพร สระวาสี
27.นายชัย สระวาสี ชื่อในหน้า นายเมธี แสงมณี นายชัย สระวาสี
แทงบอลออนไลน์


| หน้าแรก| ชื่อคนไทย (นาย-นาง-นางสาว) | ออนไลน์|รายชื่อบริษัทจำกัด(หจก)