รายชื่อเจ้าของบริษัท นาย นาง นางสาวหจก / บริษัท จำกัด

List of Thailand 's People : Working Job, รายชื่อคนไทย คนทำงาน เจ้าของบริษัท นาย/นาง/นางสาว

นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์
Home List of Thailand ติดต่อเรา
รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
1.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ขายส่งอาหารสัตว์
2.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ก่อสร้างเฉพาะงาน
3.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
4.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด โรงสีข้าว
5.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เหมืองแร่เหล็ก
6.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตอาหารกระป๋อง
7.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเยื่อกระดาษ
8.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด พิมพ์ (Printing)
9.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเม็ดพลาสติก
10.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตหมึกพิมพ์
14.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เครื่องประดับ
15.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านสะดวกซื้อ
16.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตสื่อบันทึก
17.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
18.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องเรือน
19.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
  >> ดูทั้งหมด
  'นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์' category detail
Home >> List of Thai >> นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์

นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การทำไม้ การทำไม้
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง การประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การทำฟาร์มเลี้ยงปลา การทำฟาร์มเลี้ยงปลา
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การทำฟาร์มเลี้ยงหอย การทำฟาร์มเลี้ยงหอย
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและการอัดให้เป็นก้อน การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและกา..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป็นก้อน การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน การขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตแก๊สธรรมชาติ การผลิตแก๊สธรรมชาติ
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การให้บริการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส ยกเว้นการสำรวจ การให้บริการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การทำเหมืองแร่เหล็ก การทำเหมืองแร่เหล็ก
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การทำเหมืองแร่ดีบุก การทำเหมืองแร่ดีบุก
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การทำเหมืองหิน การทำเหมืองหิน
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การขุดกรวดและทราย การขุดกรวดและทราย
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การขุดดินเหนียว การขุดดินเหนียว
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์แ..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การทำเหมืองเกลือ การทำเหมืองเกลือ
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การฆ่าสัตว์ การฆ่าสัตว์
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์ การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การทำเนื้อสัตว์กระป๋อง การทำเนื้อสัตว์กระป๋อง
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การเก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป) อาหารจำพวกปลา กุ้ง การเก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป)..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตอาหารกระป๋อง การผลิตอาหารกระป๋อง
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตน้ำปลา การผลิตน้ำปลา
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตอาหารที่หมักจากปลา การผลิตอาหารที่หมักจากปลา
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผ..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตแยม การผลิตแยม
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผ..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสั..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตมาร์การีน การผลิตมาร์การีน
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตับปลา และสัตว์ทะเล การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตั..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำนม การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จ..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตผลิตภัณฑ์นม การผลิตผลิตภัณฑ์นม
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตไอศกรีม การผลิตไอศกรีม
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : โรงสีข้าว โรงสีข้าว
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตแป้ง (Flour) การผลิตแป้ง (Flour)
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : โรงงานผลิตขนมปัง โรงงานผลิตขนมปัง
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตขนมปังกรอบ การผลิตขนมปังกรอบ
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์ โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย) การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย)..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนมหวานเคลือบน้ำตาล การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนม..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตหมากฝรั่ง การผลิตหมากฝรั่ง
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชน..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตกาแฟ การผลิตกาแฟ
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตใบชา การผลิตใบชา
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตอาหารสำหรับเด็กทารกและผู้ป่วย การผลิตอาหารสำหรับเด็กทารกและผู้..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตน้ำแข็ง การผลิตน้ำแข็ง
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตผลิตภัณฑ์ไข่ การผลิตผลิตภัณฑ์ไข่
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่องปรุงรส การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่อง..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป การผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตซุป การผลิตซุป
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งม..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา การผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา การ..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์) การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์)
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตมอลต์ และสุราที่ทำจากข้าวมอลต์ การผลิตมอลต์ และสุราที่ทำจากข้าว..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำอัดลม การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮ..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด การผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การบ่มและอบใบยาสูบ การบ่มและอบใบยาสูบ
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การเตรียมเส้นใย การเตรียมเส้นใย
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การปั่น การปั่น
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การทอ การทอ
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การแต่งสำเร็จสิ่งทอ การแต่งสำเร็จสิ่งทอ
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป ยกเว้นเครื่องแต่งกาย การผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป ยกเว้นเคร..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตพรมและเครื่องปูลาด การผลิตพรมและเครื่องปูลาด
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือกเส้นใหญ่ ตาข่ายแหและอวน การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือก..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการถักนิตติงและโครเชต์ การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการ..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตเครื่องแต่งกาย การผลิตเครื่องแต่งกาย
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศรีษะ การผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศรีษะ..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งก..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจาก ขนสัตว์ การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ รวมทั้..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การฟอกและการตกแต่งหนังสัตว์ การฟอกและการตกแต่งหนังสัตว์
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ประเภทกระเป๋า การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ประเภทก..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตเครื่องลากเทียมสัตว์ การผลิตเครื่องลากเทียมสัตว์
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์และหนังเทียมอื่นๆ ยกเว้น การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์และหนัง..
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตรองเท้าที่ทำจากหนัง การผลิตรองเท้าที่ทำจากหนัง
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตรองเท้าที่ทำจากยาง การผลิตรองเท้าที่ทำจากยาง
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตรองเท้าที่ทำจากไม้ การผลิตรองเท้าที่ทำจากไม้
นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ : การผลิตรองเท้าสำเร็จรูปที่ทำด้วยวัสดุอื่นๆ การผลิตรองเท้าสำเร็จรูปที่ทำด้วย..
  >> ดูทั้งหมดซื้อ รายละเอียด >>       ชื่อ-สกุล , บริษัท , ที่อยู่ , ลักษณะกิจการ ,บริษัท ดี.เค.คอบเวอร์ จำกัด

>>นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์

นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ ที่อยู่ กรุงเทพมหานคร

>> รายละเอียดอื่นๆ ของบริษัท คลิกที่นี่co ltd list รายชื่ออื่นๆ ใกล้เคียง
1.หม่อมหลวงเดชา ชยางกูร ชื่อใกล้เีคียง หม่อมหลวงเดชา ชยางกูร
2.นางจิราพร จิรันดร ชื่อใกล้เีคียง นางจิราพร จิรันดร
3.นางสาวศิริรัตน์ สุวิทย์สกุลวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นางสาวศิริรัตน์ สุวิทย์สกุลวงศ์
4.นายเจมส์ เบอร์เนท ชูมาเกอร์ ชื่อใกล้เีคียง นายเจมส์ เบอร์เนท ชูมาเกอร์
5.นางสาวรังสิมา มีปลอด ชื่อใกล้เีคียง นางสาวรังสิมา มีปลอด
6.นายสวัสดิพงศ์ คงแก้ว ชื่อใกล้เีคียง นายสวัสดิพงศ์ คงแก้ว
7.นางสาวศิริวรรณ โดมทอง ชื่อใกล้เีคียง นางสาวศิริวรรณ โดมทอง
8.นายชิเกฟูมิ นิชิซาวา ชื่อใกล้เีคียง นายชิเกฟูมิ นิชิซาวา
9.นายชูเซ อาโอกิ ชื่อใกล้เีคียง นายชูเซ อาโอกิ
10.นางอัมพร เอื้ออุปถัมภ์ ชื่อใกล้เีคียง นางอัมพร เอื้ออุปถัมภ์
11.นางสาวศิริรัตน์ กนิษฐสุต ชื่อใกล้เีคียง นางสาวศิริรัตน์ กนิษฐสุต
12.นางสุนีย์ กนิษฐสุต ชื่อใกล้เีคียง นางสุนีย์ กนิษฐสุต
13.นายชัยยศ กนิษฐสุต ชื่อใกล้เีคียง นายชัยยศ กนิษฐสุต
14.นายจันทร์ สุเมธพงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายจันทร์ สุเมธพงศ์
15.นายซุขบีร์ ซิงห์ ชื่อใกล้เีคียง นายซุขบีร์ ซิงห์
16.นายคเชนทร์ ดวงจันทร์ ชื่อใกล้เีคียง นายคเชนทร์ ดวงจันทร์
17.นายพฤกชาติ เก้ากระโทก ชื่อใกล้เีคียง นายพฤกชาติ เก้ากระโทก
18.นายโรเบิร์ต เดวิด เอลวอร์ธ ชื่อใกล้เีคียง นายโรเบิร์ต เดวิด เอลวอร์ธ
19.นางผกากรอง ไทยดี ชื่อใกล้เีคียง นางผกากรอง ไทยดี
20.นายพรหมพักตร์ พรหโมปกรณ์ ชื่อใกล้เีคียง นายพรหมพักตร์ พรหโมปกรณ์
21.นางสาวนันท์ธีรา พูนธนาศัย ชื่อใกล้เีคียง นางสาวนันท์ธีรา พูนธนาศัย
22.นางสาวดารัตน์ วรรณศิริโชค ชื่อใกล้เีคียง นางสาวดารัตน์ วรรณศิริโชค
23.นายทัน เท ชื่อใกล้เีคียง นายทัน เท
24.นายรัตนชัย คีรีจุติ ชื่อใกล้เีคียง นายรัตนชัย คีรีจุติ
25.นางสาวนิธินันท์ ธนประกฤต ชื่อใกล้เีคียง นางสาวนิธินันท์ ธนประกฤต
ดูข้อมูลทั้งหมดในหมวดเดียวกับ นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์

< go top 'นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ ' page >

free wallpaper

บริษัท-จำกัด-หจก


ขายco-ltd company list รายชื่อที่น่าสนใจ
1.นางสาวพูล คงสืบ ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นางสาวพูล คงสืบ
2.นางสาวสมศรี เจริญสุข ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นางสาวสมศรี เจริญสุข
3.นางสาวเกษร แสงรักษ์ ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นางสาวเกษร แสงรักษ์
4.นายบุญส่ง แซ่อือ ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นายบุญส่ง แซ่อือ
5.นายสมัย บุญเพ็ง ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นายสมัย บุญเพ็ง
6.นางสาวสมสุข พัดเล็ก ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นางสาวสมสุข พัดเล็ก
7.นางสาวอุไร จีนเจือ ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นางสาวอุไร จีนเจือ
8.นางอุษา สุดหา ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นางอุษา สุดหา
9.นายชาญชัย หาศรีคำ ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นายชาญชัย หาศรีคำ
10.นางสาวสิริพร เตี้ยทอง ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นางสาวสิริพร เตี้ยทอง
11.นายเฉิน กั๋วจาง ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นายเฉิน กั๋วจาง
12.นายเซี่ย เฉิงจุน ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นายเซี่ย เฉิงจุน
13.นายวิบูลย์ สาโรช ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นายวิบูลย์ สาโรช
14.นายหลู ยี่ยู่ ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นายหลู ยี่ยู่
15.นายณรงค์ ธนกุลมงคลนาม ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นายณรงค์ ธนกุลมงคลนาม
16.นายวิโรจน์ คอนเอม ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นายวิโรจน์ คอนเอม
17.นายสัญญา คอนเอม ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นายสัญญา คอนเอม
18.นายสุทธิพงศ์ พิพัฒนติกานันท์ ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นายสุทธิพงศ์ พิพัฒนติกานันท์
19.นายลิน กวง เหลียง ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นายลิน กวง เหลียง
20.นายเกียรติศักดิ์ ฟุ้งมงคลเสถียร ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นายเกียรติศักดิ์ ฟุ้งมงคลเสถียร
21.นายหยาง ฉี่ จื้อ ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นายหยาง ฉี่ จื้อ
22.นางเจิ้ง เซียน ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นางเจิ้ง เซียน
23.นายเฉิน จาง ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นายเฉิน จาง
24.นายชู จาง ชื่อ ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นายชู จาง ชื่อ
25.นายวีระศักดิ์ นามวิเศษ ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นายวีระศักดิ์ นามวิเศษ
26.นางจรูญ แป้นเหมือน ชื่อในหน้า นางสาวพจนีย์ ทาศักดิ์ นางจรูญ แป้นเหมือน
คาสิโนออนไลน์


| หน้าแรก| ชื่อคนไทย (นาย-นาง-นางสาว) ||รายชื่อบริษัทจำกัด(หจก)