รายชื่อเจ้าของบริษัท นาย นาง นางสาวหจก / บริษัท จำกัด

List of Thailand 's People : Working Job, รายชื่อคนไทย คนทำงาน เจ้าของบริษัท นาย/นาง/นางสาว

นางโป ลิม
Home List of Thailand ติดต่อเรา
รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
1.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ขายส่งอาหารสัตว์
2.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ก่อสร้างเฉพาะงาน
3.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
4.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด โรงสีข้าว
5.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เหมืองแร่เหล็ก
6.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตอาหารกระป๋อง
7.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเยื่อกระดาษ
8.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด พิมพ์ (Printing)
9.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเม็ดพลาสติก
10.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตหมึกพิมพ์
14.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เครื่องประดับ
15.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านสะดวกซื้อ
16.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตสื่อบันทึก
17.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
18.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องเรือน
19.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
  >> ดูทั้งหมด
  'นางโป ลิม' category detail
Home >> List of Thai >> นางโป ลิม

นางโป ลิม : การประกันวินาศภัย การประกันวินาศภัย
นางโป ลิม : การบริหารงานด้านตลาดการเงิน การบริหารงานด้านตลาดการเงิน
นางโป ลิม : บริษัทการลงทุน บริษัทการลงทุน
นางโป ลิม : ผู้ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์
นางโป ลิม : นายหน้าและผู้ซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ นายหน้าและผู้ซื้อขายตลาดหลักทรัพ..
นางโป ลิม : บริการเสริมสถาบันการเงิน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น บริการเสริมสถาบันการเงิน ซึ่งมิไ..
นางโป ลิม : บริการเสริมการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ บริการเสริมการประกันภัยและกองทุน..
นางโป ลิม : การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า การขาย การซื้อและการด..
นางโป ลิม : การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และขายที่ดิน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และขายที่..
นางโป ลิม : ตัวแทนและนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนและนายหน้าซื้อขายอสังหาริม..
นางโป ลิม : บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางบก บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางบ..
นางโป ลิม : บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางน้ำ บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางน..
นางโป ลิม : บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ บริการให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางอ..
นางโป ลิม : บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ทางการเกษตร บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่..
นางโป ลิม : บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่..
นางโป ลิม : บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่..
นางโป ลิม : บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่..
นางโป ลิม : การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์..
นางโป ลิม : การให้คำปรึกษาและการจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ การให้คำปรึกษาและการจัดหาเกี่ยวก..
นางโป ลิม : การประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูล
นางโป ลิม : กิจกรรมด้านฐานข้อมูล กิจกรรมด้านฐานข้อมูล
นางโป ลิม : กิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับคอม..
นางโป ลิม : การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านว..
นางโป ลิม : การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านวิศวกรรมและ ทางเทคนิค การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านว..
นางโป ลิม : การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การวิจัยและการพัฒนาการทดลองด้านส..
นางโป ลิม : บริการทางกฎหมาย บริการทางกฎหมาย
นางโป ลิม : บริการการบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี และการให้คำปรึกษาด้านภาษี บริการการบัญชี การทำบัญชีและการต..
นางโป ลิม : การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็น การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห..
นางโป ลิม : บริการทางสถาปัตยกรรม บริการทางสถาปัตยกรรม
นางโป ลิม : บริการทางวิศวกรรมและทางเทคนิค บริการทางวิศวกรรมและทางเทคนิค
นางโป ลิม : บริการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค บริการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทค..
นางโป ลิม : บริการทางธรณีวิทยาและการสำรวจแร่ บริการทางธรณีวิทยาและการสำรวจแร่..
นางโป ลิม : บริการโฆษณา บริการโฆษณา
นางโป ลิม : บริการจัดหางานและการสรรหาบุคลากร บริการจัดหางานและการสรรหาบุคลากร..
นางโป ลิม : บริการสืบสวน สอบสวน บริการสืบสวน สอบสวน
นางโป ลิม : บริการรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความปลอดภัย
นางโป ลิม : บริการทำความสะอาดอาคาร บริการทำความสะอาดอาคาร
นางโป ลิม : บริการถ่ายภาพ บริการถ่ายภาพ
นางโป ลิม : บริการบรรจุภัณฑ์ บริการบรรจุภัณฑ์
นางโป ลิม : บริการด้านธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น บริการด้านธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้..
นางโป ลิม : การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนกลาง
นางโป ลิม : การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่ว..
นางโป ลิม : การบริหารนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การบริหารนโยบายทางด้านเศรษฐกิจแล..
นางโป ลิม : การกำหนดกฎเกณฑ์ของหน่วยงานในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรมและการบริการทางสังคมอื่น ๆ ยกเว้นการประกันสังคม การกำหนดกฎเกณฑ์ของหน่วยงานในการใ..
นางโป ลิม : การกำหนดเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำหนดเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อ..
นางโป ลิม : กิจกรรมด้านการบริการที่ส่งเสริมภาครัฐโดยรวม กิจกรรมด้านการบริการที่ส่งเสริมภ..
นางโป ลิม : การให้บริการด้านต่างประเทศ การให้บริการด้านต่างประเทศ
นางโป ลิม : ฝ่ายทหาร ฝ่ายทหาร
นางโป ลิม : ฝ่ายพลเรือน ฝ่ายพลเรือน
นางโป ลิม : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กรมตำรวจ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กรมตำรวจ)..
นางโป ลิม : สถาบันเพื่อความยุติธรรม สถาบันเพื่อความยุติธรรม
นางโป ลิม : เรือนจำ เรือนจำ
นางโป ลิม : หน่วยงานที่รักษาระเบียบและความปลอดภัยอื่นๆ หน่วยงานที่รักษาระเบียบและความปล..
นางโป ลิม : การประกันสังคมภาคบังคับ การประกันสังคมภาคบังคับ
นางโป ลิม : โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเตรียมประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเตรียมป..
นางโป ลิม : โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา
นางโป ลิม : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และพิเศษ
นางโป ลิม : การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ
นางโป ลิม : โรงเรียนเทคนิค โรงเรียนเทคนิค
นางโป ลิม : โรงเรียนพาณิชยการ โรงเรียนพาณิชยการ
นางโป ลิม : โรงเรียนอาชีวศึกษาอื่นๆ โรงเรียนอาชีวศึกษาอื่นๆ
นางโป ลิม : วิทยาลัยที่สอนด้านวิชาชีพ วิทยาลัยที่สอนด้านวิชาชีพ
นางโป ลิม : มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่..
นางโป ลิม : การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาผู้ใหญ่
นางโป ลิม : การศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ การศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ
นางโป ลิม : สถาบันการศึกษาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สถาบันการศึกษาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด..
นางโป ลิม : โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลทั่วไป
นางโป ลิม : โรงพยาบาลเฉพาะโรค โรงพยาบาลเฉพาะโรค
นางโป ลิม : สำนักงานทางการแพทย์และศัลยกรรม สำนักงานทางการแพทย์และศัลยกรรม
นางโป ลิม : สำนักงานทันตแพทย์ สำนักงานทันตแพทย์
นางโป ลิม : บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ
นางโป ลิม : บริการรักษาสัตว์ บริการรักษาสัตว์
นางโป ลิม : บริการด้านสังคมสงเคราะห์แบบให้ที่พัก บริการด้านสังคมสงเคราะห์แบบให้ที..
นางโป ลิม : บริการด้านสังคมสงเคราะห์แบบไม่ให้ที่พัก บริการด้านสังคมสงเคราะห์แบบไม่ให..
นางโป ลิม : องค์กรธุรกิจและองค์กรนายจ้าง องค์กรธุรกิจและองค์กรนายจ้าง
นางโป ลิม : องค์กรทางวิชาชีพ องค์กรทางวิชาชีพ
นางโป ลิม : สำนักงานผู้แทนนิติบุคคลระหว่างประเทศ สำนักงานผู้แทนนิติบุคคลระหว่างปร..
นางโป ลิม : สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ..
นางโป ลิม : สหภาพแรงงาน สหภาพแรงงาน
นางโป ลิม : องค์กรทางศาสนา องค์กรทางศาสนา
นางโป ลิม : องค์กรทางการเมือง องค์กรทางการเมือง
นางโป ลิม : องค์กรสมาชิกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น องค์กรสมาชิกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดป..
นางโป ลิม : การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
นางโป ลิม : การจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์
นางโป ลิม : การฉายภาพยนตร์ การฉายภาพยนตร์
นางโป ลิม : บริการด้านวิทยุและโทรทัศน์ บริการด้านวิทยุและโทรทัศน์
นางโป ลิม : การแสดงละคร ดนตรี และศิลปะอื่น ๆ การแสดงละคร ดนตรี และศิลปะอื่น ๆ..
นางโป ลิม : กิจกรรมความบันเทิงอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น กิจกรรมความบันเทิงอื่น ๆ ซึ่งมิไ..
นางโป ลิม : งานสำนักข่าว งานสำนักข่าว
นางโป ลิม : สวนพฤกษชาติ สวนสัตว์และการอนุรักษ์ธรรมชาติ สวนพฤกษชาติ สวนสัตว์และการอนุรัก..
นางโป ลิม : สโมสรการกีฬา สโมสรการกีฬา
นางโป ลิม : สถานบริการด้านการกีฬา สถานบริการด้านการกีฬา
นางโป ลิม : กิจกรรมการกีฬาอื่นๆ กิจกรรมการกีฬาอื่นๆ
นางโป ลิม : บริการนันทนาการอื่น ๆ บริการนันทนาการอื่น ๆ
นางโป ลิม : บริการซักรีด และซักแห้งผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่งถัก และผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ บริการซักรีด และซักแห้งผลิตภัณฑ์..
นางโป ลิม : ร้านแต่งผม ร้านแต่งผม
นางโป ลิม : สถานเสริมความงาม สถานเสริมความงาม
นางโป ลิม : บริการเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง บริการเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที..
นางโป ลิม : สถานลดน้ำหนัก สถานลดน้ำหนัก
นางโป ลิม : บริการสปา บริการสปา
  >> ดูทั้งหมดซื้อ รายละเอียด >>       ชื่อ-สกุล , บริษัท , ที่อยู่ , ลักษณะกิจการ ,บริษัท เอเชี่ยนเวิลด์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

>>นางโป ลิม

นางโป ลิม ที่อยู่ กรุงเทพมหานคร

>> รายละเอียดอื่นๆ ของบริษัท คลิกที่นี่co ltd list รายชื่ออื่นๆ ใกล้เคียง
1.นายชัยวัล อัศวศิริสุข ชื่อใกล้เีคียง นายชัยวัล อัศวศิริสุข
2.นายฐิตินันท์ ปาริฉัตรานนท์ ชื่อใกล้เีคียง นายฐิตินันท์ ปาริฉัตรานนท์
3.นายอดิศักดิ์ วิจิตรธนลักษณ์ ชื่อใกล้เีคียง นายอดิศักดิ์ วิจิตรธนลักษณ์
4.นายโตชิโอะ วาตานาเบ้ ชื่อใกล้เีคียง นายโตชิโอะ วาตานาเบ้
5.นายริวจิ ทาคาฮาชิ ชื่อใกล้เีคียง นายริวจิ ทาคาฮาชิ
6.นายฮิโรยูคิ ฮาชิซึเมะ ชื่อใกล้เีคียง นายฮิโรยูคิ ฮาชิซึเมะ
7.นายพงศ์สิน นกเอี้ยงไทย ชื่อใกล้เีคียง นายพงศ์สิน นกเอี้ยงไทย
8.นางวรดา ชำนาญพืช ชื่อใกล้เีคียง นางวรดา ชำนาญพืช
9.นายโคสุเกะ อิกุจิ ชื่อใกล้เีคียง นายโคสุเกะ อิกุจิ
10.นายโทรุ ชิบะ ชื่อใกล้เีคียง นายโทรุ ชิบะ
11.นายสิงห์ชัย โพธิพัฒน์ ชื่อใกล้เีคียง นายสิงห์ชัย โพธิพัฒน์
12.นายอะกิโนริ อิมะมุระ ชื่อใกล้เีคียง นายอะกิโนริ อิมะมุระ
13.นายฮิโรชิ ซึจิยะ ชื่อใกล้เีคียง นายฮิโรชิ ซึจิยะ
14.นายฮิโรชิ ซุมิทานิ ชื่อใกล้เีคียง นายฮิโรชิ ซุมิทานิ
15.นายฮิโรอากิ คาตายามา ชื่อใกล้เีคียง นายฮิโรอากิ คาตายามา
16.นายเทวินทร์ ศรีสุข ชื่อใกล้เีคียง นายเทวินทร์ ศรีสุข
17.นายเฉลิมโชค ล่ำซำ ชื่อใกล้เีคียง นายเฉลิมโชค ล่ำซำ
18.นายธงชัย ล่ำซำ ชื่อใกล้เีคียง นายธงชัย ล่ำซำ
19.นายปัญญาสาร ปริศวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายปัญญาสาร ปริศวงศ์
20.นายมาซายูกิ โมรีมัตสุ ชื่อใกล้เีคียง นายมาซายูกิ โมรีมัตสุ
21.นายยูอิจิ เซกิอิ ชื่อใกล้เีคียง นายยูอิจิ เซกิอิ
22.นายสุโตมุ ซูซูกิ ชื่อใกล้เีคียง นายสุโตมุ ซูซูกิ
23.นายอนุสรณ์ ฤทัยยานนท์ ชื่อใกล้เีคียง นายอนุสรณ์ ฤทัยยานนท์
24.นางยศนา จินดาสมบัติเจริญ ชื่อใกล้เีคียง นางยศนา จินดาสมบัติเจริญ
25.นายไกรสร พงษ์พันธุ์ ชื่อใกล้เีคียง นายไกรสร พงษ์พันธุ์
ดูข้อมูลทั้งหมดในหมวดเดียวกับ นางโป ลิม

< go top 'นางโป ลิม ' page >

free wallpaper

บริษัท-จำกัด-หจก


ขายco-ltd company list รายชื่อที่น่าสนใจ
1.นายชนะชัย อำไพ ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายชนะชัย อำไพ
2.นายศุภมิตร อำไพ ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายศุภมิตร อำไพ
3.นายดาวฤทธิ์ ทองนิ่ม ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายดาวฤทธิ์ ทองนิ่ม
4.นางสาวอรัญญา พยาบาล ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางสาวอรัญญา พยาบาล
5.นายพิทักษ์ แสนจันทร์ ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายพิทักษ์ แสนจันทร์
6.นางสาวสรธัญ ลีบุญพงศ์ ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางสาวสรธัญ ลีบุญพงศ์
7.นางสาวสมพร ทับสร้อย ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางสาวสมพร ทับสร้อย
8.นายประยุทธ์ กล่ำรื่น ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายประยุทธ์ กล่ำรื่น
9.นางจารุณี หอมเดชนะกุล ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางจารุณี หอมเดชนะกุล
10.นายพันเลิศ หอมเดชนะกุล ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายพันเลิศ หอมเดชนะกุล
11.นายสุรชาติ หอมเดชนะกุล ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายสุรชาติ หอมเดชนะกุล
12.นางสาวประภา คงสกุลยานนท์ ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางสาวประภา คงสกุลยานนท์
13.นายจีราวัฒน์ คงสกุลยานนท์ ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายจีราวัฒน์ คงสกุลยานนท์
14.นางสาวอุษณา บุญเรือง ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางสาวอุษณา บุญเรือง
15.นายสุนทร อยู่เย็น ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายสุนทร อยู่เย็น
16.นางสาวจันทรัตน์ สุนทรเภสัช ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางสาวจันทรัตน์ สุนทรเภสัช
17.นางวิไลลักษณ์ แย้มภักดี ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางวิไลลักษณ์ แย้มภักดี
18.นายจิรัฏฐ์ รัตนสูตร ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายจิรัฏฐ์ รัตนสูตร
19.นายเทอดศักดิ์ รามรส ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายเทอดศักดิ์ รามรส
20.นายนาวินทร์ โอฬาร์ศาสตร์ ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายนาวินทร์ โอฬาร์ศาสตร์
21.นายวัชรินทร์ โอฬาร์ศาสตร์ ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายวัชรินทร์ โอฬาร์ศาสตร์
22.นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีจินไตย ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีจินไตย
23.นางสาวมาลียา นนทชัยภูมิ ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางสาวมาลียา นนทชัยภูมิ
24.นายกานต์ รอดสวัสดิ์ ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายกานต์ รอดสวัสดิ์
25.นายจตุพร สุคันธมาลย์ ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายจตุพร สุคันธมาลย์
26.นายพิชัย ไชยสิทธิ์ ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายพิชัย ไชยสิทธิ์
27.นายภาณุมาศ องค์ชัยวัฒนะ ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายภาณุมาศ องค์ชัยวัฒนะ
28.นางกนกวรรณ แสนศรี ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางกนกวรรณ แสนศรี
29.นางดวงใจ ปานศรีแก้ว ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางดวงใจ ปานศรีแก้ว
30.นายขวัญชัย อาภรณ์พงษ์ ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายขวัญชัย อาภรณ์พงษ์
31.นายณรงค์ ขำวิลัย ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายณรงค์ ขำวิลัย
32.นายสุทิน ไชยชมภู ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายสุทิน ไชยชมภู
คาสิโนออนไลน์


| หน้าแรก| ชื่อคนไทย (นาย-นาง-นางสาว) ||รายชื่อบริษัทจำกัด(หจก)