รายชื่อเจ้าของบริษัท นาย นาง นางสาวหจก / บริษัท จำกัด

List of Thailand 's People : Working Job, รายชื่อคนไทย คนทำงาน เจ้าของบริษัท นาย/นาง/นางสาว

นางโป ลิม
Home List of Thailand ติดต่อเรา
รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
1.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ขายส่งอาหารสัตว์
2.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ก่อสร้างเฉพาะงาน
3.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
4.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด โรงสีข้าว
5.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เหมืองแร่เหล็ก
6.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตอาหารกระป๋อง
7.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเยื่อกระดาษ
8.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด พิมพ์ (Printing)
9.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเม็ดพลาสติก
10.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตหมึกพิมพ์
14.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เครื่องประดับ
15.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านสะดวกซื้อ
16.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตสื่อบันทึก
17.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
18.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องเรือน
19.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
  >> ดูทั้งหมด
  'นางโป ลิม' category detail
Home >> List of Thai >> นางโป ลิม

นางโป ลิม : การป่าไม้ การป่าไม้
นางโป ลิม : การทำไม้ การทำไม้
นางโป ลิม : การประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง การประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง
นางโป ลิม : การทำฟาร์มเลี้ยงปลา การทำฟาร์มเลี้ยงปลา
นางโป ลิม : การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
นางโป ลิม : การทำฟาร์มเลี้ยงหอย การทำฟาร์มเลี้ยงหอย
นางโป ลิม : การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง
นางโป ลิม : การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท..
นางโป ลิม : การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและการอัดให้เป็นก้อน การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและกา..
นางโป ลิม : การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป็นก้อน การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป..
นางโป ลิม : การขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน การขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน
นางโป ลิม : การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ
นางโป ลิม : การผลิตแก๊สธรรมชาติ การผลิตแก๊สธรรมชาติ
นางโป ลิม : การให้บริการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส ยกเว้นการสำรวจ การให้บริการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส..
นางโป ลิม : การทำเหมืองแร่เหล็ก การทำเหมืองแร่เหล็ก
นางโป ลิม : การทำเหมืองแร่ดีบุก การทำเหมืองแร่ดีบุก
นางโป ลิม : การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ
นางโป ลิม : การทำเหมืองหิน การทำเหมืองหิน
นางโป ลิม : การขุดกรวดและทราย การขุดกรวดและทราย
นางโป ลิม : การขุดดินเหนียว การขุดดินเหนียว
นางโป ลิม : การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์แ..
นางโป ลิม : การทำเหมืองเกลือ การทำเหมืองเกลือ
นางโป ลิม : การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ..
นางโป ลิม : การฆ่าสัตว์ การฆ่าสัตว์
นางโป ลิม : การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์ การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์
นางโป ลิม : การทำเนื้อสัตว์กระป๋อง การทำเนื้อสัตว์กระป๋อง
นางโป ลิม : การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์..
นางโป ลิม : การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์
นางโป ลิม : การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ
นางโป ลิม : การเก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป) อาหารจำพวกปลา กุ้ง การเก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป)..
นางโป ลิม : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็..
นางโป ลิม : การผลิตอาหารกระป๋อง การผลิตอาหารกระป๋อง
นางโป ลิม : การผลิตน้ำปลา การผลิตน้ำปลา
นางโป ลิม : การผลิตอาหารที่หมักจากปลา การผลิตอาหารที่หมักจากปลา
นางโป ลิม : การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ
นางโป ลิม : การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผ..
นางโป ลิม : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก
นางโป ลิม : การผลิตแยม การผลิตแยม
นางโป ลิม : การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง
นางโป ลิม : การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผ..
นางโป ลิม : การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสั..
นางโป ลิม : การผลิตมาร์การีน การผลิตมาร์การีน
นางโป ลิม : การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตับปลา และสัตว์ทะเล การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตั..
นางโป ลิม : การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำนม การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จ..
นางโป ลิม : การผลิตผลิตภัณฑ์นม การผลิตผลิตภัณฑ์นม
นางโป ลิม : การผลิตไอศกรีม การผลิตไอศกรีม
นางโป ลิม : โรงสีข้าว โรงสีข้าว
นางโป ลิม : การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช..
นางโป ลิม : การผลิตแป้ง (Flour) การผลิตแป้ง (Flour)
นางโป ลิม : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช
นางโป ลิม : โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช
นางโป ลิม : โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
นางโป ลิม : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช
นางโป ลิม : การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป
นางโป ลิม : โรงงานผลิตขนมปัง โรงงานผลิตขนมปัง
นางโป ลิม : การผลิตขนมปังกรอบ การผลิตขนมปังกรอบ
นางโป ลิม : โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย
นางโป ลิม : โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์ โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์
นางโป ลิม : การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย) การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย)..
นางโป ลิม : การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้
นางโป ลิม : การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนมหวานเคลือบน้ำตาล การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนม..
นางโป ลิม : การผลิตหมากฝรั่ง การผลิตหมากฝรั่ง
นางโป ลิม : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง
นางโป ลิม : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชน..
นางโป ลิม : การผลิตกาแฟ การผลิตกาแฟ
นางโป ลิม : การผลิตใบชา การผลิตใบชา
นางโป ลิม : การผลิตอาหารสำหรับเด็กทารกและผู้ป่วย การผลิตอาหารสำหรับเด็กทารกและผู้..
นางโป ลิม : การผลิตน้ำแข็ง การผลิตน้ำแข็ง
นางโป ลิม : การผลิตผลิตภัณฑ์ไข่ การผลิตผลิตภัณฑ์ไข่
นางโป ลิม : การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่องปรุงรส การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่อง..
นางโป ลิม : การผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป การผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร..
นางโป ลิม : การผลิตซุป การผลิตซุป
นางโป ลิม : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งม..
นางโป ลิม : การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา การผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา การ..
นางโป ลิม : การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์) การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์)
นางโป ลิม : การผลิตมอลต์ และสุราที่ทำจากข้าวมอลต์ การผลิตมอลต์ และสุราที่ทำจากข้าว..
นางโป ลิม : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำอัดลม การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮ..
นางโป ลิม : การผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด การผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด
นางโป ลิม : การบ่มและอบใบยาสูบ การบ่มและอบใบยาสูบ
นางโป ลิม : การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ
นางโป ลิม : การเตรียมเส้นใย การเตรียมเส้นใย
นางโป ลิม : การปั่น การปั่น
นางโป ลิม : การทอ การทอ
นางโป ลิม : การแต่งสำเร็จสิ่งทอ การแต่งสำเร็จสิ่งทอ
นางโป ลิม : การผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป ยกเว้นเครื่องแต่งกาย การผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป ยกเว้นเคร..
นางโป ลิม : การผลิตพรมและเครื่องปูลาด การผลิตพรมและเครื่องปูลาด
นางโป ลิม : การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือกเส้นใหญ่ ตาข่ายแหและอวน การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือก..
นางโป ลิม : การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด..
นางโป ลิม : การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการถักนิตติงและโครเชต์ การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการ..
นางโป ลิม : การผลิตเครื่องแต่งกาย การผลิตเครื่องแต่งกาย
นางโป ลิม : การผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศรีษะ การผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศรีษะ..
นางโป ลิม : การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งก..
นางโป ลิม : การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจาก ขนสัตว์ การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ รวมทั้..
นางโป ลิม : การฟอกและการตกแต่งหนังสัตว์ การฟอกและการตกแต่งหนังสัตว์
นางโป ลิม : การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ประเภทกระเป๋า การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ประเภทก..
นางโป ลิม : การผลิตเครื่องลากเทียมสัตว์ การผลิตเครื่องลากเทียมสัตว์
นางโป ลิม : การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์และหนังเทียมอื่นๆ ยกเว้น การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์และหนัง..
นางโป ลิม : การผลิตรองเท้าที่ทำจากหนัง การผลิตรองเท้าที่ทำจากหนัง
นางโป ลิม : การผลิตรองเท้าที่ทำจากยาง การผลิตรองเท้าที่ทำจากยาง
นางโป ลิม : การผลิตรองเท้าที่ทำจากไม้ การผลิตรองเท้าที่ทำจากไม้
  >> ดูทั้งหมดซื้อ รายละเอียด >>       ชื่อ-สกุล , บริษัท , ที่อยู่ , ลักษณะกิจการ ,บริษัท เอเชี่ยนเวิลด์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

>>นางโป ลิม

นางโป ลิม ที่อยู่ กรุงเทพมหานคร

>> รายละเอียดอื่นๆ ของบริษัท คลิกที่นี่co ltd list รายชื่ออื่นๆ ใกล้เคียง
1.นายอโศก ตาครู ชื่อใกล้เีคียง นายอโศก ตาครู
2.นางเนาวรัตน์ วัฒนวรลักษณ์ ชื่อใกล้เีคียง นางเนาวรัตน์ วัฒนวรลักษณ์
3.นางสาวกันทราพร ภิญโญสุขี ชื่อใกล้เีคียง นางสาวกันทราพร ภิญโญสุขี
4.นางสาววัลลภา อัศวศิริสุข ชื่อใกล้เีคียง นางสาววัลลภา อัศวศิริสุข
5.นายกมลพันธ์ ภิญโญสุขี ชื่อใกล้เีคียง นายกมลพันธ์ ภิญโญสุขี
6.นายโกมล ภิญโญสุขี ชื่อใกล้เีคียง นายโกมล ภิญโญสุขี
7.นายชัยวัล อัศวศิริสุข ชื่อใกล้เีคียง นายชัยวัล อัศวศิริสุข
8.นายฐิตินันท์ ปาริฉัตรานนท์ ชื่อใกล้เีคียง นายฐิตินันท์ ปาริฉัตรานนท์
9.นายอดิศักดิ์ วิจิตรธนลักษณ์ ชื่อใกล้เีคียง นายอดิศักดิ์ วิจิตรธนลักษณ์
10.นายโตชิโอะ วาตานาเบ้ ชื่อใกล้เีคียง นายโตชิโอะ วาตานาเบ้
11.นายริวจิ ทาคาฮาชิ ชื่อใกล้เีคียง นายริวจิ ทาคาฮาชิ
12.นายฮิโรยูคิ ฮาชิซึเมะ ชื่อใกล้เีคียง นายฮิโรยูคิ ฮาชิซึเมะ
13.นายพงศ์สิน นกเอี้ยงไทย ชื่อใกล้เีคียง นายพงศ์สิน นกเอี้ยงไทย
14.นางวรดา ชำนาญพืช ชื่อใกล้เีคียง นางวรดา ชำนาญพืช
15.นายโคสุเกะ อิกุจิ ชื่อใกล้เีคียง นายโคสุเกะ อิกุจิ
16.นายโทรุ ชิบะ ชื่อใกล้เีคียง นายโทรุ ชิบะ
17.นายสิงห์ชัย โพธิพัฒน์ ชื่อใกล้เีคียง นายสิงห์ชัย โพธิพัฒน์
18.นายอะกิโนริ อิมะมุระ ชื่อใกล้เีคียง นายอะกิโนริ อิมะมุระ
19.นายฮิโรชิ ซึจิยะ ชื่อใกล้เีคียง นายฮิโรชิ ซึจิยะ
20.นายฮิโรชิ ซุมิทานิ ชื่อใกล้เีคียง นายฮิโรชิ ซุมิทานิ
21.นายฮิโรอากิ คาตายามา ชื่อใกล้เีคียง นายฮิโรอากิ คาตายามา
22.นายเทวินทร์ ศรีสุข ชื่อใกล้เีคียง นายเทวินทร์ ศรีสุข
23.นายเฉลิมโชค ล่ำซำ ชื่อใกล้เีคียง นายเฉลิมโชค ล่ำซำ
24.นายธงชัย ล่ำซำ ชื่อใกล้เีคียง นายธงชัย ล่ำซำ
25.นายปัญญาสาร ปริศวงศ์ ชื่อใกล้เีคียง นายปัญญาสาร ปริศวงศ์
ดูข้อมูลทั้งหมดในหมวดเดียวกับ นางโป ลิม

< go top 'นางโป ลิม ' page >

free wallpaper

บริษัท-จำกัด-หจก


ขายco-ltd company list รายชื่อที่น่าสนใจ
1.นางสาวปณิดา ตุ่นแก้ว ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางสาวปณิดา ตุ่นแก้ว
2.นายทรงธรรม ตุ่นแก้ว ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายทรงธรรม ตุ่นแก้ว
3.นายจักรพันธ์ ธัญโกศ ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายจักรพันธ์ ธัญโกศ
4.นายธนรัฐ เรืองวัฒนาศิริกุล ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายธนรัฐ เรืองวัฒนาศิริกุล
5.นายศรีสยาม จิวะตระกูลวงศ์ ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายศรีสยาม จิวะตระกูลวงศ์
6.นางรินจง วงค์กันชัย ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางรินจง วงค์กันชัย
7.นางอรวรรณ วงค์กันชัย ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางอรวรรณ วงค์กันชัย
8.นายชาติชาย วงค์กันชัย ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายชาติชาย วงค์กันชัย
9.นายนิกร วงค์กันชัย ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายนิกร วงค์กันชัย
10.นายมานิตย์ ปลอดภัย ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายมานิตย์ ปลอดภัย
11.นายวิวัตร วงค์กันชัย ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายวิวัตร วงค์กันชัย
12.นายวิรัตน์ ปันทะเปา ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายวิรัตน์ ปันทะเปา
13.นายสมเกียรติ เถื่อนรอด ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายสมเกียรติ เถื่อนรอด
14.นายชวลิต สวัสดี ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายชวลิต สวัสดี
15.นายชิตวุตร สวัสดี ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายชิตวุตร สวัสดี
16.นายนิรุธ จันทะมา ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายนิรุธ จันทะมา
17.นางราศรี ตั้งใจสดุดี ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางราศรี ตั้งใจสดุดี
18.นางสาวสุภาพร ศุภตระกูล ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางสาวสุภาพร ศุภตระกูล
19.นายอมร ศุภตระกูล ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายอมร ศุภตระกูล
20.นางจิราวร คำวงค์ษา ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางจิราวร คำวงค์ษา
21.นางมนัญญา ใจอินสม ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางมนัญญา ใจอินสม
22.นางคำป้อ วัชรกุลชัย ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางคำป้อ วัชรกุลชัย
23.นางสาวเบญจมาศ เสียงหาญ ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางสาวเบญจมาศ เสียงหาญ
24.นางสาวเอมอร เป็งเขียว ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางสาวเอมอร เป็งเขียว
25.นายวิทูร อาษากิจ ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายวิทูร อาษากิจ
26.นางสาววัชโรทัย เจริญผล ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางสาววัชโรทัย เจริญผล
27.นายรังสันต์ เจริญทรัพย์ ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายรังสันต์ เจริญทรัพย์
28.นางขันทอง เมืองใจ ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางขันทอง เมืองใจ
29.นางสาวอำพรรณพร เมืองใจ ชื่อในหน้า นางโป ลิม นางสาวอำพรรณพร เมืองใจ
30.นายชัชวาลย์ รัตนวิเศษรัตน์ ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายชัชวาลย์ รัตนวิเศษรัตน์
31.นายสุชาติ รัตนวิเศษรัตน์ ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายสุชาติ รัตนวิเศษรัตน์
32.นายวิเชียร ธรรมศร ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายวิเชียร ธรรมศร
33.นายเสกสรรค์ ธรรมศร ชื่อในหน้า นางโป ลิม นายเสกสรรค์ ธรรมศร
แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์


| หน้าแรก| ชื่อคนไทย (นาย-นาง-นางสาว) | ออนไลน์|รายชื่อบริษัทจำกัด(หจก)